"We saw you at the restaurant."

Translation:Zobaczyliśmy ciebie w restauracji.

May 24, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/Alexander577428

What is the difference between 'zobaczyłyśmy' and 'zobaczyliśmy'?

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/Jellei
Mod
  • 926

In "zobaczyłyśmy", 'we' are women only. In "zobaczyliśmy", 'we' are either men only or a mixed group.

May 24, 2016

https://www.duolingo.com/WaFeKiS

Czemu nie: Widziałyśmy Pana w restauracji?

August 27, 2018

https://www.duolingo.com/Jellei
Mod
  • 926

Added.

August 27, 2018
Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.