Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Trông anh ta đã như một bác sĩ không ?"

Dịch:Did he look like a doctor?

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/kakahoang

theo mình nên để " trông anh ta đã như một bác sĩ phải không"

2 năm trước