https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

Lỗi

Trang chủ của mình không có hiện lên Bảng Xếp Hạng

Imgur

May 26, 2016

11 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/pvtd2003

Ấn F5 là ok

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/Thanhhuong137

Em vẫn bình thường cơ mà: http://m.imgur.com/oXsxK9W. Chị nhấn F5 chắc là được

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

chị nhấn r mà ko có đc

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/rainstory

Nếu bạn đang tham gia lớp học của ai thì hãy tạm thời hủy chia sẻ quá trình học đi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường (̶◉͛‿◉̶)

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

thanks Rain

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/SupremeKing4

mình cũng thế! Những chỉ cần làm giống rain là được!

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

umk

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/NgocHa2003

Của em cũng vậy nè

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/_Monkey_D_Luffy_

Me too:

May 26, 2016

https://www.duolingo.com/profile/The_Supreme_King

Mik gỡ bỏ hết lớp học vẫn ko được ; ngay cả F5 , Alt+F8 cũng không xong

<pre> Làm sao đây </pre>
May 27, 2016

https://www.duolingo.com/profile/...MoonLight...

mk ko biết

May 27, 2016
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.