Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/Do_Nhi

Các cụm từ thông dụng đi với DO, MAKE, HAVE, TAKE, GO, GET ♠♥♠

Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Imgur

Ai thấy hay thì like nhé !!!!!

3
2 năm trước

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MjuMju2003

hay. 1like

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks ak đúng rùi bn tham gia game show của mk nhé

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

vào phần thảo luận tự dò là thấy

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/MjuMju2003

ok

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ukm

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1 like cho em

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

1 like for you ^_<

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Há há

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

w_w

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

<sub>_</sub>

0
2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=.=

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=.=

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

sao ủ rũ wóa

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ko bít

0
2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kaito_Kid_

Hay quá!!,

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kaito_Kid_

Hay quá!!!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/camthao-KID-1412

1 like for u!!!!!!!!!!

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/An_cap_ban_quen

mình cho cậu 1like

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lovely_lovely_
_lovely_lovely_
 • 15
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

nhìu từ mà trc đây mk ko bít "-"

0
Trả lời2172 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/An_cap_ban_quen

cậu ồ gì đấy

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

k bít

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hnh107329

các bạn có forum nào cùng chat hay học tiếng Anh không? Cùng học cùng chơi

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

hỏi chj chaule3 hoặc crs7 ý

0
Trả lời2 năm trước