https://www.duolingo.com/Do_Nhi

Các cụm từ thông dụng đi với DO, MAKE, HAVE, TAKE, GO, GET ♠♥♠

Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

Imgur

Ai thấy hay thì like nhé !!!!!

2 năm trước

30 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MjuMju2003

hay. 1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks ak đúng rùi bn tham gia game show của mk nhé

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

vào phần thảo luận tự dò là thấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/MjuMju2003

ok

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ukm

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

1 like cho em

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

1 like for you ^_<

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocHa2003

Há há

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

w_w

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

<sub>_</sub>

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

=.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi_lolo

sao ủ rũ wóa

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

ko bít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kaito_Kid_

Hay quá!!,

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_Kaito_Kid_

Hay quá!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/camthao-KID-1412

1 like for u!!!!!!!!!!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/An_cap_ban_quen

mình cho cậu 1like

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_lovely_lovely_
_lovely_lovely_
 • 15
 • 9
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2

nhìu từ mà trc đây mk ko bít "-"

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

2 năm trước

https://www.duolingo.com/An_cap_ban_quen

cậu ồ gì đấy

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

k bít

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Hnh107329

các bạn có forum nào cùng chat hay học tiếng Anh không? Cùng học cùng chơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
 • 13
 • 11
 • 11
 • 10
 • 4

hỏi chj chaule3 hoặc crs7 ý

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.