Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Mục đích chuyến thăm của bạn là gì?"

Dịch:What is the purpose of your visit?

2 năm trước

0 Nhận xét