Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đi đến trang trại."

Dịch:He goes to the farm.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhcThu1

He comes to the farm k đc à mọi n

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Được

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThiK255014

He goes to the farm

11 tháng trước