"Anh ấy đi đến trang trại."

Dịch:He goes to the farm.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhcThu1

He comes to the farm k đc à mọi n

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jame0_0

Được

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenThiK255014

He goes to the farm

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.