https://www.duolingo.com/mexikumoprovai

"She tells him she loves him."

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HMinhThng2

Marakata là admin đúng ko

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dinhducthang

Cô ấy nói với anh ta rằng cô ấy yêu anh ta

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.