Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái nhìn nói lên tất cả."

Dịch:The look says it all.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DinhVinh1

Cái nhìn nói lên tất cả the look says on all. The look says it all. Cái nào đúng nhỉ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

Theo tôi The look says AT all. Các bạn nghĩ sao?

1 năm trước

https://www.duolingo.com/11100100
11100100
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 25
  • 362

is it wrong to say "The look says everything." ? need someone who is a native gives a explain.

4 tháng trước