Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"All three measures"

Dịch:Cả ba hệ thống đo lường

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/icecream2240

Đâu có chữ SYSTEM đâu mà dịch là hệ thống.. xem lại dum ad ơi!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HcVMj9

Sau đó có chữ đo lường nữa

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/alexleevn

tất cả ba kích thước @.@

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nCi440379

3

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

All three measures

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynHongK40722

"measure" cũng có nghĩa là phương án nữa, đề nghị ad xem lại.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 942

cả 3 sự đo lường

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/BiVnHu1
BiVnHu1
  • 24
  • 394

3 hay ba là giống nhau làm ơn xem lại phần mềm giùm cái

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Blackcat439714

Không được dùng số trong Duo nha bạn.

3 tháng trước