"Theywillwantmorefood."

Dịch:Họ sẽ muốn nhiều thức ăn hơn.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duxnghia

Họ sẽ muốn đồ ăn nhiều hơn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

BRN2SF

1 năm trước

https://www.duolingo.com/L6af4

CLB

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

They will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food, they will want more food

1 năm trước

https://www.duolingo.com/hoa377638

Xem lại nhé. Đáp án Họ sẽ muốn nhiều thức hơn ăn là gì?

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.