Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I am ready."

Dịch:Tôi sẵn sàng.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/huvataIT

am = thì, là, ở => Tôi đã ss. Sai ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Em91Al

Tôi sẵn sàng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nightstorm8x

Tôi thì sẵn sàng lại báo sai??????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ThangLuong6

nghe có vẻ sai sai gì sao í

1 năm trước