Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô ấy sẽ rơi xuống."

Dịch:She will fall down.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhkhanh635
Minhkhanh635
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 17
 • 11
 • 11
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1162

Ngã: fall, Rơi: cũng fall, có bạn nào có từ "rơi' phù hợp hơn không.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

If fall is noun : " mùa thu " . If fall is verb : " rơi , ngã , ... "

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

She's going to fall down because 's going to = will !

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She will fall down

1 năm trước