"Cô ấy sẽ rơi xuống."

Dịch:She will fall down.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Minhkhanh635
Minhkhanh635
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 25
 • 20
 • 15
 • 11
 • 10
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 2
 • 1220

Ngã: fall, Rơi: cũng fall, có bạn nào có từ "rơi' phù hợp hơn không.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

If fall is noun : " mùa thu " . If fall is verb : " rơi , ngã , ... "

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/sandy344952

She's going to fall down because 's going to = will !

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

She will fall down

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.