"Anh ấy đã ép tôi bơi."

Dịch:He has forced me to swim.

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/HongAnh721010

Những câu nếu dùng thì quá khứ đơn được, thì dùng được luôn thì hiện tại hoàn thành phải không, mấy bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocnguyen572137

Mình dùng "He has obligated me to swim" có sai không ad ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 120

Được nha bạn

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.