Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi thích những bữa tiệc."

Dịch:I like parties.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/zzzcoldboyzzz

Số nhiều chuyển y thàng i thêm es

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyenphuo732037

Số nhiều là có s và es còn số ít thì không có

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Poseidon855724

x,s,o,ch,sh,z thì thêm es. còn lai thêm s. (mẹo nhớ : xuống sông ông chẳng shợ zì. kkk)

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/guenwwe
guenwwe
  • 19
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2

Sao ghi party ko dk z...toi ko hieu ngu phap :((

1 năm trước