Duolingo jest napopularniejszą metodą nauki języków na świecie. A co najlepsze, jest w 100% darmowe!

"Muzeum zostało zamknięte."

Tłumaczenie:The museum had closed.

4 lata temu

4 komentarze


https://www.duolingo.com/ezka9611

Tu powinna być chyba strona bierna.

3 lata temu

https://www.duolingo.com/WarsawWill
WarsawWill
  • 23
  • 20
  • 20
  • 18
  • 18
  • 12
  • 11
  • 7
  • 7
  • 5

Czasownik "close" możemy używać w trzy sposobach:

"They closed the museum" - strona czynna

"The museum was closed" - strona bierna

"The museum closed" - nieprzechodni (intransitive)

Ale "closed" jest też przymiotnik, więc "The museum was closed" może być strona bierna od "close" albo "be" + przymiotnik.

2 lata temu

https://www.duolingo.com/Anettonna

Czy nie mogę użyć "locked" zamist "closed"?

4 lata temu

https://www.duolingo.com/zbig83

Wydaje mi się, że locked jest bardziej "precyzyjne". Wskazuje na zamknięcie/zablokowanie czegoś za pomocą zamka/zasuwki/itp. Możesz na przykład "lock your door or bike". Możesz też "close the door", ale chyba sama czujesz różnicę między tymi wyrażeniami?

4 lata temu