"Đừngcầunguyệnchomộtcuộcsốngdễdàng."

Translation:Do not pray for an easy life.

2 years ago

2 Comments


https://www.duolingo.com/BossaNova1423
BossaNova1423
 • 17
 • 12
 • 12
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 5
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 158

"Đừng mong cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy mong cầu cho sức mạnh để chịu đựng những khó khăn."

—Lý Tiểu Long (Bruce Lee)

2 years ago

https://www.duolingo.com/XDuchy
XDuchy
 • 13
 • 13
 • 9
 • 5
 • 5

Damn

1 year ago
Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.