https://www.duolingo.com/hiepnx1

Muốn học tiếp tiếng Anh

Tôi đã học xong cây kỹ năng (cấp độ 10), tôi muốn học tiếp trên Duolingo phải làm thế nào?

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/MjuMju2003

uhm. ôn đi ôn lại cho đến cấp 25. hoặc là đổi ngôn ngữ để học thui

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiepnx1

Vậy là chỉ ôn lại trong cây kỹ năng hay ôn mở rộng?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

trong cây thui còn nếu bn mún mở rộng thì hãy hok một ngôn ngữ khác để thêm kiến thức^^

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hiepnx1

Sau khi học xong cây thư mục (cấp độ 10) -> tôi muốn học tiếp thì làm thế nào?

2 năm trước
Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.