"Tôi đã yêu nhà hàng đó."

Dịch:I loved that restaurant.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/ngk68695

Vì nhà hàng đó nấu ngon

1 năm trước

https://www.duolingo.com/anhkhoanguyen96

trả lời là i have loved that restaurant không đúng hả mọi người

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.