Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is a person full of love."

Dịch:Cô ấy là một người tràn đầy tình yêu.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LeNhung3

Máy móc quá trời luôn !

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 13
  • 12
  • 11

Vậy nếu là bạn, bạn sẽ dịch câu này như thế nào?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/nguynvnlin12

Tràn ngập vs ngập tràn mà cũng sai. Ad sửa lại đi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/ducthinhbk2003

Dịch rất thực tế. Mình thích như vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/meogau1021

Mình ghi giàu tình cảm được không?

1 năm trước