Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi sẽ đọc một cuốn sách."

Dịch:I will read a book.

2 năm trước

4 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LacNhat

i am going to read a book sao lại sai ạ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/free-as-birds

cũng bị như bạn :(.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Luyentam

THeo tôi trong ngữ cảnh dụng TO BE + GOING TO + V là đúng , bởi vì tôi CÓ Ý ĐỊNH đọc. Dùng simple future cũng không sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongpham9691

"i am going to read a book" vì sao lại sai???

1 năm trước