"Youwriteheracheck."

Dịch:Bạn viết cho cô ấy một tấm séc.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/LanAnhng4

Bạn viết một tấm séc cho cô ấy có khác gì đâu ?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Đúng thế!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Giống bạn = sai ??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120

Đáp án đã được cập nhật nha bạn. Cảm ơn bạn.

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1046

bạn viết cho cô ta một tấm chi phiếu. có lúc ghi chi phiếu đúng, lúc sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120

Đáp án đã được cập nhật bạn nha!

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1046

thanks

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 23
 • 12
 • 9
 • 6
 • 3
 • 120

Nhiệm vụ của mình mà nên khỏi cám ơn :p

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 1046

bạn viết cho cô ta một chi phiếu. không chấp nhận nữa nè

2 năm trước

https://www.duolingo.com/minhtri2412

"Bạn viết một tấm séc cho cô ấy" thì sai. Admin xem lại với

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhcPhanHng

bạn viết cho cô ấy một tờ séc?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lenguyenkhang

Bạn viết một tấm séc cho cô ấy: tại sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/LuanTran121484

Sao k có từ for mà dịch vẫn có từ cho nhỉ

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HiPht
HiPht
 • 20
 • 15
 • 2

Bạn viết một tấm séc cho cô ấy lại sai nhỉ

9 tháng trước

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.