"Es sólo un gesto."

Traducción:És només un gest.

May 31, 2016

2 comentarios


https://www.duolingo.com/EnriqueMir9

perquè no s'admet sols?

May 31, 2016

https://www.duolingo.com/Oceanotti

Sols s'usa en un registre més culte que només. No l'ensenyem en aquest curs, que —recorda— és de nivell bàsic. Per això no hem pensat a incloure'l a la base de dades per a què s'accepti a tots els exercicis de traducció inversa. Això ho hem de fer oració per oració.

April 16, 2019
Aprende catalán en solo 5 minutos diarios. Completamente gratis.