"Tháng Một và tháng Hai là những tháng trong năm."

Dịch:January and February are months of the year.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DungHana99

"In" ms là trong chứ còn "of" là của mà

1 năm trước

https://www.duolingo.com/nguyntrngn853785

T cũng thắc mắc giống bn

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Ngocyoonah

Ch d4h22b gjfv

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguynMinhT571732

Van tuan dốt thật

1 năm trước

https://www.duolingo.com/dothaovi

Đánh đi đánh lại mà vẫn sai à trời đất ơi

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/EmmaHeulwe

Sau mình chọn "in" thì đáp án kà 'of' mà chọn 'of' là "in " ta ?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/VanTuan_90

January and February are months of the year ( tháng một và tháng hai là những tháng của năm ) January and February are months in the year ( tháng một và tháng hai là những tháng trong năm )

2 năm trước

https://www.duolingo.com/chi638099

Van Tuan lí luận hay ghê Bái phục Bái phục

2 năm trước

https://www.duolingo.com/bii5Lk

Van Tuan gioi the

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.