1. Diễn đàn
  2. >
  3. Chủ đề Troubleshooting
  4. >
  5. tôi đã đạt cấp độ 10, tôi phả…

https://www.duolingo.com/profile/MyThi3

tôi đã đạt cấp độ 10, tôi phải vào đâu để thi tiếp tục nữa.

June 1, 2016

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/loizzzzlau

Bạn tiếp tục học để hoàn thành cây tiếng anh thôi.


https://www.duolingo.com/profile/MyThi3

Đã hoàn thành cây tiếng Anh cấp độ 10 rồi, tôi phải vào đâu để thi tiếp ?


https://www.duolingo.com/profile/loizzzzlau

Ý bạn là bạn đã hoàn thành cây tiếng anh và lên cấp 10 phải không, vậy thì hãy ôn tập để giữ thanh biểu thị của kỹ năng


https://www.duolingo.com/profile/Do_Nhi

nếu hok xong rùi thì bn hãy reset lại những kĩ năng để giữ thanh sức mạnh luôn đủ độ sáng ;)


https://www.duolingo.com/profile/myname123123123

Cứ tiếp tục vậy thôi bạn ạ, qua cây tiếng anh ấy!

Học một ngôn ngữ chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.