Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"One plate of soup"

Dịch:Một đĩa súp

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/DngNguyn643747

Vi no la mot dia sup thi di ma hoi Duo i

1 tháng trước