Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Why are you so happy?"

Dịch:Tại sao bạn hạnh phúc thế?

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/phulecse2420

Tại sao bạn rất hạnh phúc? Cũng sai! Câu này chấm văn thì dở nhưng mà mình nghĩ là đúng.

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 942

bạn quá hạnh phúc tại sao?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 13

Cách đảo trật tự từ này nghe không tự nhiên bạn ơi

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
 • 25
 • 942

vấn đề là đúng hay sai, không phải hay/dở. với văn nói mình thấy bình thường

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 13
 • "Bạn quá hạnh phúc tại sao?" hay nói đúng hơn sẽ là: "Bạn quá hạnh phúc. Tại sao (vậy)?" là hai câu riêng lẻ. Câu thứ nhất nêu lên/ nhắc lại thông tin mà người nói muốn khẳng định. Câu thứ hai hỏi nguyên nhân để làm rõ cho câu thứ nhất. Về mặt ngữ nghĩa đúng là không sai, nhưng về mặt ngữ pháp thì không còn giống nhau nữa.

 • Vấn đề thứ hai mình muốn đề cập ở đây không phải là muốn bạn dịch cho hay, hay có ý nói câu của bạn dịch dở mà là bạn phải dịch sao cho câu tiếng Anh và tiếng Việt tương đương với nhau.

 • Nếu bạn nói bạn thấy câu dịch của bạn theo văn nói là bình thường, okie. Mình tôn trọng ý kiến của bạn. Nhưng đây là văn viết, nên hy vọng bạn sẽ dịch câu tiếng Anh và tiếng Việt tương đương với nhau không chỉ về mặt ngữ nghĩa mà còn về mặt ngữ pháp.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phng114027

Thêm có chữ như mà cũng sai trời ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
 • 13
 • 12
 • 13

Tại sao bạn lại hạnh phúc như thế? = Tại sao bạn lại hạnh phúc như vậy? = Why are you happy like that?

1 năm trước