1. Forum
  2. >
  3. Topic: Polish
  4. >
  5. "I employ too few employees."

"I employ too few employees."

Translation:Zatrudniam za mało pracowników.

June 2, 2016

4 Comments


https://www.duolingo.com/profile/ferrieha

"Zatrudniam zbyt niewielu pracowników"? W sumie nawet nie wiem, czy to po polsku... własny język najtrudniejszy ;-)


https://www.duolingo.com/profile/Jellei

Moim zdaniem brzmi jak najbardziej ok, zgłosiłem :)


https://www.duolingo.com/profile/AlexPhysique

Too few? Why not too little?


https://www.duolingo.com/profile/alik1989

Too few is for countable, too little for uncountable nouns.

Learn Polish in just 5 minutes a day. For free.