Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/chi_lolo

các hình ảnh ngộ nghĩnh kèm theo tiếng anh và giới thiệu lớp học

hình 1 :

hình 2:

hình 3 :

hình 4:

hình 5 :

đấy là những hình mk kiếm trên goole

tiện đây mk giới thiệu lớp học của mk:https://www.duolingo.com/o/twmynm

học sinh;

*thanhhang1601

*knguyen2007

*September16

*HaChau4

*dieuhuyen0807

*Detective

*phamthanhphong

*songoku123456

*MnhNguynTh

*NguynThanh412165

15 người đầu tiên sẽ nhận 1 lingots

MK BẮT ĐẦU GIAO BÀI TẬP RÙI ĐẤY chủ nhật là hết hạn nhớ là phải đạt 150 xp

6
2 năm trước
2

95 Nhận xét