Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I do not want to see you suffer."

Dịch:Tôi không muốn thấy bạn chịu đau khổ.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Nhan848047

Đau khổ và khổ đau khác nhau cái gì add???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/...Vico...
...Vico...
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

Duolingo chấm theo máy móc nên không linh động trong việc xem xét các từ ngữ bạn nhé.

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/TrangSophia

Chịu khổ với chịu đau khổ khác gì nhau ạ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/...Vico...
...Vico...
 • 13
 • 12
 • 11
 • 11
 • 11
 • 10
 • 7
 • 6
 • 6
 • 4
 • 3
 • 3

Duolingo chấm theo máy móc nên không linh động trong việc xem xét các từ ngữ bạn nhé

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/vuthuphuon1

Bị đau khổ cũng đc mà!

5 tháng trước