1. Diễn đàn
 2. >
 3. Chủ đề English
 4. >
 5. Cách phát âm đuôi /ed/

https://www.duolingo.com/profile/giangmeomuop

Cách phát âm đuôi /ed/

 1. Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/ Ví dụ :
 2. wanted /ˈwɑːntɪd/ : muốn
 3. Added /æd/ : thêm vào
 4. Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/
 5. Hoped /hoʊpt/ : hy vọng
 6. Coughed : /kɔːft/ : Ho
 7. Fixed : /fɪkst/ : Sửa chữa
 8. Washed : /wɔːʃt/ : giặt
 9. Catched : /kætʃt/ : Bắt , nắm bắt
 10. Asked : /æskt/ : Hỏi
 11. Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại
 12. Cried : /kraɪd/ : Khóc
 13. Smiled : /smaɪld/ : Cười
 14. Played : /pleɪd/ : Chơi.

Nguồn: STUDYPHIM

June 3, 2016

12 Nhận xét


https://www.duolingo.com/profile/MjuMju2003

good. 1 like for you


https://www.duolingo.com/profile/Takei61

Nếu đã là ed thì là thì quá khứ đơn rồi. Cái phần dịch nghĩa phải ghi là đã chơi đối với từ số 14 và các từ khác nữa. Bạn nhớ ghi nguồn nữa nhé,


https://www.duolingo.com/profile/thanhhang1601

Hay quá. 1 like cho bạn


Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.
Bắt đầu