Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn đã thêm gì vào súp ?"

Dịch:What did you add in the soup?

0
2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/cThngNguyn

What is the correct answer

0
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

They are both :" What did you add in the soup? " and " What did you add to the soup? ".

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/_khanhsvaan

add đi với giới từ to là đúng rồi

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What did you add to the soup, what did you add in the soup, what did you add to the soup, what did you add in the soup, what did you add to the soup, what did you add to the soup, what did you add to the soup, what did you add in the soup

0
Trả lời1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Thánh spam!

0
Trả lời1 năm trước