"Bạn đã thêm gì vào súp ?"

Dịch:What did you add in the soup?

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Naren28

What is the correct answer

2 năm trước

https://www.duolingo.com/hieule81502

They are both :" What did you add in the soup? " and " What did you add to the soup? ".

2 năm trước

https://www.duolingo.com/_khanhsvaan

add đi với giới từ to là đúng rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

What did you add to the soup, what did you add in the soup, what did you add to the soup, what did you add in the soup, what did you add to the soup, what did you add to the soup, what did you add to the soup, what did you add in the soup

1 năm trước

https://www.duolingo.com/phuong806414

Thánh spam!

1 năm trước

https://www.duolingo.com/PhmThanhTi1

"Add" đi với "to"hay với "in" thì cái nào đúng nhỉ?

4 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.