"On prezentuje swój projekt na konferencji."

Tłumaczenie:He presents his project at the conference.

2 lata temu

0 komentarzy

Naucz się angielskiego w zaledwie 5 minut dziennie. Za darmo.