Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/thuyvv

Câu này nên dịch sang tiếng việt thế nào nhỉ? I think it can treat on them for the time being

thuyvv
  • 17
  • 4
  • 30
2 năm trước

2 Nhận xét