"Sheisbad,butheistheworst."

Dịch:Cô ấy thì tệ, nhưng anh ấy là tệ nhất.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhtnt2

He is bad, but she is the worst.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/zaibuchan

cô ấy tệ nhưng anh ấy tệ nhất sai

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.