Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/BCSol

lỗi màn hình trắng làm ssao để khắc phục vậy moi người

BCSol
  • 16
  • 9
  • 3
  • 2

1.tôi có bám cái nút gì đó nên nó thành ra thế này làm sao để kacws phục vậy mợi người

http://imgur.com/RcJ1TRJ

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/anhnhuhinh

mạng yếu à bạn

2 năm trước

https://www.duolingo.com/phamthanhphong

<pre> chắc bị đơ, hoặc lỗi </pre>
2 năm trước

https://www.duolingo.com/knguyen1234

Chắc

Bị

Lỗi*

2 năm trước