Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"You like to listen to your son play the flute."

Dịch:Bạn thích nghe con trai mình chơi sáo.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/loizzzzlau
loizzzzlau
  • 25
  • 8
  • 2
  • 122

....like listening to your.....

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

mấy cái câu translate này ế quá :3

2 năm trước