"Những đôi giày của những cô gái có màu đen."

Dịch:The shoes of the girls are black.

2 năm trước

10 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhoai0104

'the girl's shoes are black" sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 23
  • 12
  • 9
  • 6
  • 3
  • 121

Tại vì câu trên đề bài đang là: "Những đôi giày của những cô gái có màu đen"

Còn câu tiếng Anh của bạn là "The girl's shoes are black." ("Những đôi giày của cô gái có màu đen.")

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jesinvo

"The girls 's shoes are black" thi sao lai ko duoc ad?

9 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nam679689

bạn viết sai sở hữu cách: "The girls' "

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhuongNguy68554

Sao không có từ color

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/CngtNguyn

Không

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanhaian

The shoes of the girls have black , co dung khong

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/sang1209

Sao lại là are mà không phải is

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanThng18

Vì là của những cô gái chứ k phải của mọt cô gái.

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NghiaKieu1

phải là vì những đôi giày chứ

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.