Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Những đôi giày của những cô gái có màu đen."

Dịch:The shoes of the girls are black.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thuhoai0104

'the girl's shoes are black" sao lại sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 18
  • 12
  • 3
  • 33

Tại vì câu trên đề bài đang là: "Những đôi giày của những cô gái có màu đen"

Còn câu tiếng Anh của bạn là "The girl's shoes are black." ("Những đôi giày của cô gái có màu đen.")

2 năm trước

https://www.duolingo.com/jesinvo

"The girls 's shoes are black" thi sao lai ko duoc ad?

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/Nam679689

bạn viết sai sở hữu cách: "The girls' "

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/KhuongNguy68554

Sao không có từ color

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/CngtNguyn

Không

3 tháng trước