Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy đã giải thích cuốn sách của anh ta."

Dịch:He explained his book.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/_Not_My_Name_

0

1 năm trước