Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ chạy."

Dịch:They run.

2 năm trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ara864916

dịch đúng rồi, cố gắng nói chậm lại rồi, nói to lên rồi... mà vẫn báo sai

2 năm trước