"Họ chạy."

Dịch:They run.

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Ara864916

dịch đúng rồi, cố gắng nói chậm lại rồi, nói to lên rồi... mà vẫn báo sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/OverHalf
OverHalf
  • 25
  • 4
  • 1305

??? Câu này dịch đúng rồi còn gì nữa???

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Fekridit

they run ???. Ý nghĩa là gì dậy ??? _ _ _

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Do_Nhi
Do_Nhi
  • 13
  • 11
  • 11
  • 10
  • 4

họ chạy, có nghĩa r mà =.=

2 năm trước

https://www.duolingo.com/camthao-KID-1412

Of couse

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Fekridit

ý mình hỏi tự nhiên sao lại có từ "Họ chạy" ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.