Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một thập kỷ"

Dịch:A decade

2 năm trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/milakia
milakia
  • 11
  • 10
  • 4

khó quá

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/milakia
milakia
  • 11
  • 10
  • 4

mình không biết

6 tháng trước

https://www.duolingo.com/phanhoanglong

Một thập kỉ là: one decade

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocLinh30102005

A decade cũng là một thế kỉ vậy

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgThiKhang

Cả ba bạn đều đúng

1 năm trước

https://www.duolingo.com/suubee

One decade

1 năm trước