"He wants to be alone."

Dịch:Anh ấy muốn ở một mình.

2 năm trước

14 Nhận xét


https://www.duolingo.com/OverHalf
OverHalf
  • 25
  • 4
  • 1269

To be là ở, alone là một mình, to be alone là ở một mình.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongphobac2005

mot minh thành một một

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thdarin

"Anh ta muốn được cô đơn" cũng được mà ad, đâu nhất thiết phải dịch "alone" là "một mình".

1 năm trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

He wants to be alone

10 tháng trước

https://www.duolingo.com/miki3991

Ông ta, cũng được mà

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCam

"anh ta muốn ở một mình "có gì sai ?

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/khcHuy8

Anh ấy muốn trở nên cô đơn

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

anh ấy muốn làm một mình , sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Vuvanquan67

anh ấy muốn làm một mình , sao lại sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/TruongChuong

tại sao lại có be trong câu ta

2 năm trước

https://www.duolingo.com/HongTa4

Vì sau want to là 1 động từ. Alone ko phải động từ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/huy710488

Anh ấy muốn độc thân k đúng à

2 năm trước

https://www.duolingo.com/kothechapnhan

anh ấy muốn thất tình mà sai á???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NGUYENHAHUY

He want to be alone, He want to be alone, He want to be alone, He want to be alone

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.