Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"He wants to be alone."

Dịch:Anh ấy muốn ở một mình.

2 năm trước

7 Nhận xét


https://www.duolingo.com/OverHalf
OverHalf
  • 25
  • 4
  • 1159

To be là ở, alone là một mình, to be alone là ở một mình.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/cuongphobac2005

mot minh thành một một

2 năm trước

https://www.duolingo.com/thdarin

"Anh ta muốn được cô đơn" cũng được mà ad, đâu nhất thiết phải dịch "alone" là "một mình".

11 tháng trước

https://www.duolingo.com/HongLongNg9

He wants to be alone

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/miki3991

Ông ta, cũng được mà

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguyenCam

"anh ta muốn ở một mình "có gì sai ?

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/khcHuy8

Anh ấy muốn trở nên cô đơn

1 ngày trước