Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Họ sẽ nhận được bức thư của tôi."

Dịch:They are going to receive my letter.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/VVnHng8

They will get my letter Dap an nay khong duoc a ad

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
marakata
Mod
  • 18
  • 12
  • 3
  • 33

Được bạn nha. Đáp án đã được cập nhật thêm

2 năm trước