1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "His arms are short."

"His arms are short."

Μετάφραση:Τα χέρια του είναι κοντά.

June 7, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.