Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This document is the result."

Dịch:Tài liệu này là kết quả.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyenThao952744

Tài liệu này là kết quả má ạ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/maithean2

đây là tài liệu báo cáo. cũng được chứ

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NguyenNguyenDuy

Đây là tài liệu kết quả. mà sai?

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Sn2Wpc
Sn2Wpc
  • 25
  • 185

Sao giống đáp án mà lại cho là sai

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/BaHunh

Mình ghi ,văn bản này là kết quả .bị sai ??

4 tuần trước