https://www.duolingo.com/NgocDang4

"My husband will be in another country on Monday."

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haanh2008

BEEN với BE khác gì nhau ..........Mà lúc làm cái dài cũng 30 câu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocDang4

chồng của tôi sẽ ở nước khác trong thứ hai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 22
  • 80

chồng tôi sẽ ở nước khác vào thứ hai

1 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.