Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

https://www.duolingo.com/NgocDang4

"My husband will be in another country on Monday."

2 năm trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/haanh2008

BEEN với BE khác gì nhau ..........Mà lúc làm cái dài cũng 30 câu

1 năm trước

https://www.duolingo.com/NgocDang4

chồng của tôi sẽ ở nước khác trong thứ hai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/tmlm4N
tmlm4N
  • 20
  • 685

chồng tôi sẽ ở nước khác vào thứ hai

1 năm trước