1. Forum
  2. >
  3. Topic: Vietnamese
  4. >
  5. "A French cook, a German engi…

"A French cook, a German engineer, and an English policeman"

Translation:Một đầu bếp Pháp, một kỹ sư Đức và một cảnh sát Anh

June 8, 2016

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/Adalheida

On Earth Heaven can be like this-

The cooks are French The police are British The mechanics are German The bankers are Swiss And the lovers are Italian~♪

Yahoooo~

On Earth Hell can be like this-

The cooks are British The police are German The mechanics are French The lovers are Swiss And the bankers are Italian (from hetalia)


https://www.duolingo.com/profile/huuhaixd

"Một người đầu bếp Pháp, một người kỹ sư Đức và một người cảnh sát Anh" Tại sao sai? Rất bực mình với bọn Duolingo thiển cận và ngu ngốc này.


https://www.duolingo.com/profile/NicolasGreicher

Nếu bạn để chữ người ra trước tên quốc gia nghe cũng đc vậy, duo nó kì v đó


https://www.duolingo.com/profile/QNmai

Một người đầu bếp Pháp, một người kỹ sư Đức và một người cảnh sát Anh :((((((((

Learn Vietnamese in just 5 minutes a day. For free.