Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi ."

Dịch:You are under my protection.

0
2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 19
  • 6
  • 6
  • 2
  • 7

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

1
Trả lời2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTran20

You are in my protection đc ko ạ?

0
Trả lời2 năm trước