"Bạn ở dưới sự bảo vệ của tôi ."

Dịch:You are under my protection.

2 năm trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/QNmai
QNmai
  • 20
  • 6
  • 6
  • 3
  • 18

Bạn chịu sự bảo vệ của tôi.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/NgaTran20

You are in my protection đc ko ạ?

2 năm trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.