"Những con vật này không có tầm nhìn ban đêm."

Dịch:These animals do not have night vision.

2 năm trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/minhtrit

those và these khác nhau ntn ? cả hai đều có nghĩa là "những " vậy khi nào dùng those khi nào dùng these

2 năm trước

https://www.duolingo.com/marakata
Mod
 • 24
 • 14
 • 13
 • 11
 • 6
 • 17
 • those là dạng số nhiều của that. Từ those này thường đi với những danh từ ở dạng số nhiều, và nó có nghĩa là những ......đó

E.g: that cat: con mèo đó => those cats: những con mèo đó.

 • these là dạng số nhiều của this. Từ these này thường đi với những danh từ ở dạng số nhiều, và nó có nghĩa là những ......này

E.g: this cat: con mèo này => these cats: những con mèo này.

2 năm trước

https://www.duolingo.com/mrdeathmage

đáp án 2 3 đều giống nhau mà chỉ được chọn 3 , chọn 2 hoặc cả 2 đều bị đánh sai

2 năm trước

https://www.duolingo.com/PhongQuocDinh

These animals do not have night sight. Sao sai nhi?

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Lecumen
 • 25
 • 6
 • 1070

These animals have no night vision.

10 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.