1. Φόρουμ
  2. >
  3. Θεμα: English
  4. >
  5. "She has some relation with t…

"She has some relation with that group."

Μετάφραση:Αυτή έχει κάποια σχέση με εκείνην την ομάδα.

June 9, 2016

0 σχόλια

Learn English in just 5 minutes a day. For free.