Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"They have not paid me this year."

Dịch:Họ đã không thanh toán cho tôi năm nay.

2 năm trước

9 Nhận xét


https://www.duolingo.com/doanhalinh

Đúng

2 năm trước

https://www.duolingo.com/Nhn2aF

Chấm sai rồi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/QuannhiemLVH

Y hệt đáp án mà chấm sai

1 năm trước

https://www.duolingo.com/--messi--

mình cứ nghĩ là năm nay họ đã không thanh toán tiền cho tôi , thì ra là họ đã không thanh toán tiền cho tôi

1 năm trước

https://www.duolingo.com/chung799514

Đúng, tôi có lần cứ tuobgử là như thế cơ sao msf sai nhỉ !??????????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/--messi--

cứ sai là sao nhỉ , hay thật ?????

1 năm trước

https://www.duolingo.com/Quang918337

"Have not" tại sao lại là " chưa"

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Thanh toán phải là pay chứ!!?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/theking2003

Thanh toán phải là pay chứ

3 tháng trước